Cách dùng máy đo ph hiệu quả

expected string or bytes-like object