Cách sử dụng đồng hồ vạn năng kyoritsu 1109S

expected string or bytes-like object