Cách sử dụng Máy đo điện trở đất Hioki 3151

expected string or bytes-like object