KEYSIGHT N6952A Advanced Power Supply - DC Power Supply (0~40V, 25A, 1kW)

• Đầu ra định mức: 0~40V, 25A, 1kW

• Độ gợn và nhiễu đầu ra: 1mV rms; 9mV peak-to-peak

• Điều chỉnh tải: 1.5mV, 1 mA

• Độ chính xác lập trình: 0.03% +6 mV; 0.1% +8 mA

• Giao tiếp: GPIB (IEEE-488), LAN (LXI-Core), USB

• Trọng lượng: 24 lbs. (10.9 kg.)

• Kích thước: L 22.39 in / 568.7 mm, W 16.81 in / 426.9 mm, H 1.75 in / 44.45 mm

• Khách hàng đọc kỹ Datasheet để chọn cấu hình phù hợp


Detail

Datasheet  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment