KEYSIGHT N7970A Advanced Power Supply (0~9V; 200A; 1.8kW)

• Định mức DC: 0~9V; 200A; 1.8kW

• Độ gợn và nhiễu đầu ra: 1mV rms; 9mV peak-to-peak

• Điều chỉnh tải: 0.5mV; 15mA

• Độ chính xác lập trình và đo điện áp: 0.03% +1 mV/0.03% +1.4 mV

• Độ chính xác lập trình và đo dòng điện: 0.04% +30 mA 

• Thời gian xử lý lệnh: <2 ms

• Giao tiếp: GPIB (IEEE-488), LAN (LXI-Core), USB

• Trọng lượng: 34 lbs. (15.5 kg.)

• Kích thước: L 24.928 in / 633.2 mm, W 16.81 in / 426.9 mm, H 3.468 in / 88.1 mm

• Khách hàng đọc kỹ Datasheet để chọn cấu hình phù hợp


Detail

Datasheet


 
  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment