KEYSIGHT RP7943A Regenerative Power System (0~20V; 0~±800A; 0~±10kW)

• Định mức DC: 0~20V; 0~±800A; 0~±10kW

• Độ gợn và nhiễu đầu ra: 30 mV; 3mV; 200mA

• Điều chỉnh tải: 1mV; 50mA

• Độ chính xác đo và lập trình: 0.02%+2mV; 0.04%+90mA

• Đầu vào AC: 3 phase; 400 VAC ± 15% and 480 VAC ± 10%

• Công suất đầu vào: 11.5 kVA

• Thời gian xử lý lệnh: ≤ 1 ms

• Giao tiếp: LXI, LAN, USB, GPIB

• Trọng lượng: 70 lbs. (31.8 kg)

• Khách hàng đọc kỹ Datasheet để chọn cấu hình phù hợp

Detail

Datasheet


 
  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment