TCVN-T200 Metal Thickness Meter

 • Manufacturer: Khac
  Model: TCVN-T200
  Origin: Hong Kong
 • Contact
 • Call for best price

  Hanoi: (024) 35.381.269

  Đà Nẵng: (0236) 3 74 77 11

  TP.HCM: (028) 38.119.636

 • Quality Engagement
 • Easy change and return
 • Delivery Avaliable
 • Favorable payment
 • Phạm vi đo (mm) 300mm
 • Vận tốc sóng âm (m/s) 9999
 • Độ chính xác 0.5%
 • Độ hiển thị 0.1
 • Nhiệt độ vật đo 300
 • Kích thước máy (mm) 132x76x30Apply your mail to get promotion information