Lưu ý khi sử dụng Đồng hồ vạn năng Extech MM560A

expected string or bytes-like object