Máy đo khoảng cách laser LDM1000, phạm vi đo xa 1000m

expected string or bytes-like object