Mitutoyo 102-301 Panme đo ngoài cơ khí (25-50mm/0.01mm)

Dải đo : 25-50mm
Độ chia : 0.01mm
Độ chính xác : ±2μm
Hệ đơn vị : metric

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment