OHAUS AV213C electronic analysis scale (210g/0.001)

Maximum Capacities: 210g
- Accuracy: 10-3g
- Readability: 1 mg (0.001g)
- Reproducibility (Std, Dev): 1 mg
- Linearity: ± 0.002g
- Time for a stable weight: 3giay
- Disk Size weight: Ae12cm
- Unit weight: g, mg, lb, N, gn, dwt oz, ozt, mommes, mesgal ct, t, tical, Lang (3)
- Power supply: 220, 240, VAC 50/60 Hz
- Display: LCD (segment)
- Standard weight: according to standard methods in automatic
- Dimension weight: 22x19x30m
- Net weight: 6.2kg Can include cage weight, adapter, user manual.
Warranty: 6 months
Manufacturer: OHAUS - U.S.

 

Detail

§  Dòng series với khoảng cân rộng và chính xác.

§  Dễ dàng sử dụng, lồng cân chắn gió với các của có thể mở được

§  Cân được cài đặt phầm mềm Smartext hướng dẫn sử dụng cân với mọi ứng dụng và cài đặt

§  Kiểu dáng thiết kế ổn định vững chắc

§  Cổng kết nối RS232 hoặc cổng USB có thể lựa chọn §  Chuẩn cân bên trong tự động

§  Các cửa mở hai bên và phía trên cho phép sử dụng thuận tiện

§  Ứng dụng cân: cân động vật, cân đếm, cân %, cân kiểm tra, cân khối lượng tổng hợp, hiển thị các kiểu cân trên màn hình

 

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment