OHAUS EP214C electronic analysis scale (210g/0.1mg)

Maximum Capacities: 210g
- Accuracy: 10-4g
- Readability: 0.1 mg (0.0001g)
- Reproducibility (Std, Dev): 0.1 mg
- Linearity: ± 0.2
- Unit weight: g, mg, oz, ozt, ct, dwt, t, ti,, gn, N, mommes, Lang (3), separate units
- Power supply Adapter used: 220, 240, VAC 50/60 Hz
- Display: LCD broad categories (point to)
- Time for a stable weight: 4 seconds
- Ambient temperature range of operation: 10-300C
- Standard weight: standard function in fully automatic
- Balancing disk size: 10cm
- Dimensions: 21x35x35cm
- Volume of weight: 6kg
Supply includes: Integrating need, adapter, user manual.
Warranty: 12 months
Manufacturer: OHAUS-American
Origin: Switzerland

 

Detail

-          Màn hình hiển thị dạng số độ phân giải cao, các ký tự hiển thị hướng dẫn nhanh các chức năng của cân.

-          Cân đếm, cân %, cân check, cân thêm, cân thô, tịnh, bì

-          Hệ thống chuẩn trong tự động điều chỉnh AutoCal .

-          Lồng cân bao gồm

-          Cổng nối RS232 ra máy in hoặc máy tính

-          Giỏ bảo vệ

-          Lựa chọn mức cân trung bình và độ ổn định để sử dụng trong môi trường đặc biệt

 

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment