Schneider EZC250N2250 MCCB, 2P, 250A, 50kA, 220/240VAC

 MCCB 2 pha
Type N
Dòng định mức : 250A
Dòng cắt            : 50kA
Điện áp              : 220/240VAC
Bảo vệ ngắn mạch

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment