Siemens 3RT10 36-1AP00, 50A, AC3 - 22KW/400V Contactor

Size : S2
Số cực : 3
Dòng định m ức : AC1/AC3 : 50A/50A
Điện áp cuộn hút : 230VAC – 50Hz
Tiếp điểm phụ : 0
Dùng cho động cơ 3 pha : 22KW/400V

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment