Siemens 3RT10 34-1AP00, 32A, AC3 - 15KW/400V Contactor

Size : S2
Số cực : 3
Dòng định m ức : AC1/AC3 : 45A/32A
Điện áp cuộn hút : 230VAC – 50/60Hz
Tiếp điểm phụ : 0
Dùng cho động cơ 3 pha : 15KW/400V

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment