Siemens 3RT10 45-1AP04, 80A, AC3 - 37KW/400V Contactor

Size : S3
Số cực : 3
Có gắn sẵn khối tiếp điểm phụ
Dòng định mức : AC1/AC3 : 100A/80A
Điện áp cuộn hút : 230VAC – 50Hz
Tiếp điểm phụ : 2NO + 2NC
Dùng cho động cơ 3 pha : 37KW/400V
 

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment