Bộ giao tiếp máy tính (Dùng cho testo 174T và testo 174H)

 • Manufacturer: TESTO
  Model: 0572 0500
 • Contact
 • Call for best price

  Hanoi: (024) 35.381.269

  Đà Nẵng: (0236) 3 74 77 11

  TP.HCM: (028) 38.119.636

 • Quality Engagement
 • Easy change and return
 • Delivery Avaliable
 • Favorable payment

Dùng để trao đổi dữ liệu và chương trình giữa Testo 174H (hoặc 174T) và máy tính thông qua giao tiếp USB

Code đặt hàng:  0572 0500Apply your mail to get promotion information