WIKA 232.50.100 (2 Bar) Pressure Gauge (Chân đứng)

Mặt đồng hồ: 100

Giá trị đọc: 2 Bar 

Có thể hiển thị theo thang psi

Vật liệu vỏ đồng hồ: Chân đồng

Kính quan sát: Nhựa chống va đập

Kết nối: Chân đứng 1/2" Nptm

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment