Ống phát hiện nhanh Gasoline CnHm Gastec 101 (0.015~ 1.2%)


Vạch chỉ thị: 0.03 ~ 0.6%
Thang đo:
+ 0.015 ~ 0.03%, bơm 2 lần
+ 0.03 ~ 0.6%, bơm 1 lần
+ 0.6 ~ 1.2%, bơm 1/2 lần
Thời gian lấy mẫu: 1  phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: cam sang xanh sẫm
Phương trình phản ứng: CnHm + Cr^(6+)+ H2SO4 → Cr^(3+)
Hệ số biến đổi: 10% ( 0.03 ~0.1 %), 5% ( 0.1 ~ 0.6 %)
Số ống trong hộp: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Chi tiết

Catalog

Manual

Performance
Measuring Range
0.015 to 0.03% 0.03 to 0.6% 0.6 to 1.2%
Number of Pump Strokes
2 1 1/2
Correction Factor
1/2 1 2
Sampling Time 1 minute per pump stroke
Detecting Limit 0.003% (n = 2)
Colour Change Orange → Dark green
Reaction Principle CnHm + Cr6++ H2SO4 → Cr3+
Coefficient of Variation 10% (for 0.03 to 0.1 %), 5% (for 0.1 to 0.6 %)
Shelf Life 3 Years
Corrections for temperature & humidity Unnecessary
Store the tubes at cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Acetylene 3% + Dark brown (whole layer)
Propane 0.2% + Dark brown (whole layer)
Aromatic HCs 500 ppm + Dark green
Alcohols, Esters, Ethers   + Dark green
Halogenated HCs. 5000 ppm + Dark green
Hydrogen sulphide 500 ppm + Dark green
sulphur dioxide 500 ppm + Green
Other substance measurable with this detector tube
Substance Correction Factor No. of pump strokes Measuring Range
Heptane Factor: 1.0 1/2, 1 or 2 0.015 to 1.2%
Isooctane Factor: 0.9 1 0.027 to 0.54%
Octane Factor: 1.2 1 0.036 to 0.72%
Calibration gas generation Static gas dilution method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
300 ppm 500 ppm 1.4 to 7.6%

 


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi