Ống phát hiện nhanh 2-Butanol CH3CH2CH(OH)CH3 Gastec 115 (5 ~150 ppm)


Vạch chỉ thị: 10 to 150 ppm
Thang đo: 5 to 150 ppm, bơm 3 lần
Thời gian lấy mẫu: 2 phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: vàng sang xanh da trời nhạt
Phương trình phản ứng: CH3CH2CH(OH)CH3 + Cr6+ + H3PO4 → Cr3+
Hệ số biến đổi: 15% (for 5 to 50 ppm), 10% (for 50 to 150 ppm)
Số ống trong hộp: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Chi tiết

Catalog

Manual

Performance
Measuring Range 5 to 150 ppm
Number of Pump Strokes 3
Correction Factor 1
Sampling Time 2 minutes per pump stroke
Detecting Limit 1 ppm (n=3)
Colour Change Yellow → Pale blue
Reaction Principle CH3CH2CH(OH)CH3 + Cr6+ + H3PO4 → Cr3+
Coefficient of Variation 15% (for 5 to 50 ppm), 10% (for 50 to 150 ppm)
Shelf Life 3 Years
Corrections for temperature & humidity Temperature correction is necessary
Store the tubes at cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Alcohols   + Pale blue
Calibration gas generation Diffusion tube method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
100 ppm (2014) - 1.7 to 9.8%

 


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi