Ống phát hiện nhanh Benzene C6H6 Gastec 121L (0.1~ 65 ppm)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Hãng sản xuất: Gastec
Model: 121L
Xuất xứ: Nhật Bản

Vạch chỉ thị:  0.1 ~ 10 ppm    
Thang đo:
+ 0.1 ~ 10 ppm, bơm 5 lần
+ 10 ~ 65 ppm, bơm 1 lần
Thời gian lấy mẫu: 2 phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: Trắng sang xanh lá sẫm
Phương trình phản ứng: C6H5 + I2O5→ H2S2O7 + I2
Hệ số biến đổi: 10% (0.1 ~ 3 ppm), 5% (3 ~ 10 ppm)
Số ống trong hộp: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Catalog

Manual

Performance
Measuring Range
0.1 to 10 ppm 10 to 65 ppm
Number of Pump Strokes
5 1
Correction Factor
1 6.5
Sampling Time 2 minutes per pump stroke
Detecting Limit 0.05 ppm (n=5)
Colour Change White → Dark green
Reaction Principle C6H5 + I2O5→ H2S2O7 + I2
Coefficient of Variation 10% (for 0.1 to 3 ppm), 5% (for 3 to 10 ppm)
Shelf Life 3 Years
Corrections for temperature & humidity Unnecessary
Store the tubes at cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Alcohols, Ketones   No No
Ethyl benzene 1/1 + Dark brown
Xylene 10 ppm + Dark brown around zero point
Toluene 1/1 + Dark brown
Hexane 3 ppm +(Unclear demarcation) No
Other substance measurable with this detector tube
Substance Correction Factor No. of pump strokes Measuring Range
Methylene Iodide 2.2 5 0.22 to 22 ppm
Methyl Iodide 3.2 5 0.32 to 32 ppm
Calibration gas generation Permeation tube method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
0.5 ppm(2014) 2.5 ppm(2014) 1.3 to 7.1%


Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi