Ống phát hiện nhanh Styrene C6H5CH:CH2 Gastec 124L (2-100ppm)


Vạch chỉ thị: 2 ~ 25 ppm
Thang đo:
+ 2 ~ 25 ppm, bơm 4 lần
+ 25 ~ 100 ppm, bơm 1 lần
Thời gian lấy mẫu: 30 giây mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: trắng sang vàng
Phương trình phản ứng: C6H5CH:CH2+ H2S2O7 → Condensation Polymer
Hệ số biến đổi: 10% (2 ~ 5 ppm), 5% (5 ~ 25 ppm)
Số ống trong hộp: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Chi tiết

Catalog

Manual

Manual tube

Performance
Measuring Range
2 to 25 ppm 25 to 100 ppm
Number of Pump Strokes
4 1
Correction Factor
1 4
Sampling Time 30 seconds per pump stroke
Detecting Limit 0.5 ppm (n=4)
Colour Change White → Yellow
Reaction Principle C6H5CH:CH2+ H2S2O7 → Condensation Polymer
Coefficient of Variation 10% (for 2 to 5 ppm), 5% (for 5 to 25 ppm)
Shelf Life 3 Years
Corrections for temperature & humidity Unnecessary
Store the tubes at cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Alcohols, Esters 10 times + (Bleaching) No
Aldehydes, Ketones 10 times + (Bleaching) No
Butadiene 5 ppm + (Bleaching) Dark brown
Other substance measurable with this detector tube
Substance Correction Factor No. of pump strokes Measuring Range
Divinyl benzene 0.6 3 1 to 15 ppm
Calibration gas generation Diffusion tube method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
20 ppm(2014) 40 ppm(2014) 1.1 to 6.1%

 


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi