Ống phát hiện nhanh Vinyl chloride CH2:CHCl Gastec 131LB (0.25-70ppm)


Vạch chỉ thị: 1 ~ 20 ppm
Thang đo:
+ 0.25 ~ 1 ppm, bơm 4 lần
+ 1 ~ 20 ppm, bơm 2 lần
+ 20 ~ 70 ppm, bơm 1 lần
Thời gian lấy mẫu: 1.5 phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: vàng sang tím
Phương trình phản ứng: CH2:CHCl + PbO2 + H2SO4 → HCl, HCl + Base → Purple
Hệ số biến đổi: 10% (1 ~ 5 ppm), 5% (5 ~20 ppm)
Số ống trong hộp: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Chi tiết

Catalog

Manual

Manual tube

Performance
Measuring Range
0.25 to 1 ppm 1 to 20 ppm 20 to 70 ppm
Number of Pump Strokes
4 2 1
Correction Factor
1/4 1 3.5
Sampling Time 1.5 minutes per pump stroke
Detecting Limit 0.05 ppm (n=4)
Colour Change Yellow → Purple
Reaction Principle CH2:CHCl + PbO2 + H2SO4 → HCl
HCl + Base → Purple
Coefficient of Variation 10% (for 1 to 5 ppm), 5% (for 5 to 20 ppm)
Shelf Life 2 Years
Corrections for temperature & humidity Temperature correction is necessary
Store the tubes in the refrigerator to keep at 10ºC (50ºF) or below.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Chlorine, Hydrogen chloride ≧ 1/10 + Purple
Alcohols, Esters, Ketones   No No
1,2-Dichloroethylene 1/10 + Purple
Trichloroethylene,
Tetrachloroethylene
1/10 + Purple
Aromatic hydrocarbons   No No
Calibration gas generation Permeation tube method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
1 ppm (2014) - 3.6 to 23%

 


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi