Ống phát hiện nhanh Tetrahydrofuran C4H8O Gastec 159L (5~232ppm)


Vạch chỉ thị: 5 ~ 80 ppm
Thang đo:
+ 5 ~ 80 ppm, bơm 1 lần
+ 80 ~ 232 ppm, bơm 1/2 lần
Thời gian lấy mẫu: 2 phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: Pale yellow → Pale blue
Phương trình phản ứng: C4H8O + Cr6+ + H3PO4 → Cr3+
Hệ số biến đổi: 10% (5 ~ 10 ppm), 5% (10 ~ 80 ppm)
Số ống trong hộp: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Chi tiết

Catalog

Manual

Performance
Measuring Range
5 to 80 ppm 80 to 232 ppm
Number of Pump Strokes
1 1/2
Correction Factor
1 2.9
Sampling Time 2 minutes per pump stroke
Detecting Limit 1.4 ppm (n=1)
Colour Change Pale yellow → Pale blue
Reaction Principle C4H8O + Cr6+ + H3PO4 → Cr3+
Coefficient of Variation 10% (for 5 to 10 ppm), 5% (for 10 to 80 ppm)
Shelf Life 1 Years
Corrections for temperature & humidity Temperature correction is necessary
Store the tubes in the refrigerator to keep at 10ºC (50ºF) or below.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Acrolein 30ppm + Pink when 30ppm or higher
Acetone 200ppm No Pink when 200ppm or higher
Acetic Acid 200ppm No No discolouration up to 400 ppm
Ethyl Acetate 1ppm + Pink when 2ppm or higher
Diethyl Ether 1ppm + Pale blue
Trichloroethylene 100ppm No Pink when 100ppm or higher
Toluene 1ppm + White when 4ppm or higher
n-Hexane 10ppm Unclear demarcation Pink when 10ppm or higher
Benzen 100ppm No White when 500ppm or higher
Methanol 2ppm +

Pink when 5ppm or higher
Pale blue when 9ppm or higher

Methyl Ethyl Ketone 2ppm + Pink when 3ppm or higher
Calibration gas generation Diffusion tube method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
50 ppm (2014) 100 ppm (2014) 2 to 11.8%


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi