Ống phát hiện nhanh khí Ozone O3 Gastec 18L (0.025-6ppm)

Vạch chỉ thị: 0.1~0.6ppm
Thang đo:
+0.025 ~ 0.05 ppm , bơm 10 lần
+ 0.05 ~ 0.6 ppm, bơm 5 lần
+ 0.6 ~3 ppm, bơm 1 lần
+ 3 ~ 6 ppm, bơm 1/2 lần
Thời gian lấy mẫu: 1 phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: xanh da trời sang trắng
Phương trình phản ứng: 2 O3 + C16H10N2O2 → 2C8H5NO2 + 2O2
Hệ số biến đổi: 10% (0.05 ~ 0.2 ppm), 5% (0.2 ~ 0.6 ppm)
Số ống trong hộp: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Chi tiết

 

Catalog

Manual

manual tube

Performance
Measuring Range
0.025 to 0.05 ppm 0.05 to 0.6 ppm 0.6 to 3 ppm 3 to 6 ppm
Number of Pump Strokes
10 5 1 1/2
Correction Factor
1/2 1 5 10
Sampling Time
1 minute per pump stroke 30 seconds
Detecting Limit 0.01 ppm (n=10)
Colour Change Blue → White
Reaction Principle 2 O3 + C16H10N2O2 → 2C8H5NO2 + 2O2
Coefficient of Variation 10% (for 0.05 to 0.2 ppm), 5% (for 0.2 to 0.6 ppm)
Shelf Life 3 Years
Corrections for temperature & humidity Unnecessary
Store the tubes at cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Bromine 1 ppm + White
Hypochlorous acid   + White
Nitrogen dioxide 1 ppm + White
Oxidant   + White
Chlorine 10 ppm +
(Bleaching)
unclear demarcation
Water vapour 100% relative humdity + unclear demarcation
Calibration gas generation Ozone generater
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
*1 - -

*1:Heavy work:0.05ppm,Moderate work:0.08ppm,
Light work:0.10ppm,Heavy,moderate,or light workloads (2hours):0.20ppm (2015)


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi