Ống phát hiện nhanh khí Hydrogen sulphide H2S Gastec 4LL (0.25-120 ppm)

Vạch chỉ thị: 5 ~ 60 ppm
Thang đo:
+ 0.25 ~ 2.5 ppm, bơm 2 đến 10 lần
+ 2.5 ~ 60 ppm, bơm 1 lần
+ 60 ~ 120 ppm, bơm 1/2 lần
Thời gian lấy mẫu: 1 phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: trắng sang nâu
Phương trình phản ứng: H2S + Pb(CH3COO)2 → PbS + 2CH3COOH
Hệ số biến đổi: 5% (2.5 ~ 60 ppm)
Số ống trong hộp: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Chi tiết

Catalog

Manual

Manual tube

Measuring Range
0.25 to 2.5 ppm 2.5 to 60 ppm 60 to 120 ppm
Number of Pump Strokes
10 to 2 1 1/2
Correction Factor
1/10 to 1/2 1 2
Sampling Time 1 minute per pump stroke
Detecting Limit 0.1 ppm (n=10)
Colour Change White → Brown
Reaction Principle H2S + Pb(CH3COO)2 → PbS + 2CH3COOH
Coefficient of Variation 5% (for 2.5 to 60 ppm)
Shelf Life 3 Years
Corrections for temperature & humidity Unnecessary
Store the tubes at cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Nitrogen dioxide 1/4 time No
Sulphur dioxide 1/1 + No
Mercaptans,
Hydroren cyanide
  No No
Ozone   Bleaching No
Calibration gas generation Permeation tube method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
1 ppm (2014) 5 ppm (2014) 4.0 to 44%

 


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi