Ống phát hiện nhanh khí Hydrogen sulphide H2S Gastec 4M (12.5-500 ppm)


Vạch chỉ thị: 25 ~ 250 ppm
Thang đo:
+ 12.5 ~ 25 ppm, bơm 2 lần
+ 25 ~ 250 ppm, bơm 1 lần
+ 250 ~ 500 ppm, bơm 1/2 lần
Thời gian lấy mẫu: 45 giây mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: trắng sang nâu
Phương trình phản ứng: H2S + Pb(CH3COO)2 → PbS + 2CH3COOH
Hệ số biến đổi: 5% (25 ~ 250 ppm)
Số ống trong hộp: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Chi tiết

Catalog

Manual

Manual tubes

Performance
Measuring Range
12.5 to 25 ppm 25 to 250 ppm 250 to 500 ppm
Number of Pump Strokes
2 1 1/2
Correction Factor
1/2 1 2
Sampling Time 45 seconds per pump stroke
Detecting Limit 2.5 ppm (n=2)
Colour Change White → Brown
Reaction Principle H2S + Pb(CH3COO)2 → PbS + 2CH3COOH
Coefficient of Variation 5% (for 25 to 250 ppm)
Shelf Life 3 Years
Corrections for temperature & humidity Unnecessary
Store the tubes at cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Nitrogen dioxide 1/4 No
sulphur dioxide 1/1 + No
Mercaptans   No No
Calibration gas generation Permeation tube method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
1 ppm(2014) 5 ppm(2014) 4.0 to 44%


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi