Ống phát hiện nhanh khí Sulphur dioxide SO2 Gastec 5LC (0.1-25 ppm)

Vạch chỉ thị: 0.5 ~ 10 ppm
Thang đo:
+ 0.1 ~ 0.25 ppm, bơm 4 lần
+ 0.25 ~ 10 ppm, bơm 2 lần
+ 10 ~ 25 ppm, bơm 1 lần
Thời gian lấy mẫu: 2 phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: Xanh tím → Trắng
Phương trình phản ứng: SO2 +I2 +2H2O → H2SO4 + 2HCl
Hệ số biến đổi: 10% (0.25 ~ 2 ppm), 5% (2 ~ 10 ppm)
Số ống trong hộp: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Chi tiết

Catalog

Manual

Manual tube

Performance
Measuring Range
0.1 to 0.25 ppm (0.25) to 10 ppm 10 to 25 ppm
Number of Pump Strokes
4 2 1
Correction Factor
0.4 1 2.5
Sampling Time 2 minutes per pump stroke
Detecting Limit 0.02 ppm (n=4)
Colour Change Bluish purple → White
Reaction Principle SO2 +I2 +2H2O → H2SO4 + 2HCl
Coefficient of Variation 10% (for 0.25 to 2 ppm), 5% (for 2 to 10 ppm)
Shelf Life 3 Years
Corrections for temperature & humidity Temperature correction is necessary
Store the tubes at cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Nitrogen dioxide  
(Unclear demarcation)
Brown (approx.1mm long from the inlet)
Hydrogen sulphide ≧ 1/10 + White
Calibration gas generation Permeation tube method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
- 0.25 ppm (2014) -

 


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi