Ống phát hiện nhanh Formaldehyde HCHO Gastec 91L (0.1-40ppm)


Vạch chỉ thị: 0.2~5ppm
Thang đo:
+ 0.1 ~ 5 ppm, bơm 5 lần
+ 5 ~ 40 ppm, bơm 1 lần
Thời gian lấy mẫu: 1.5 phút mỗi lần bơm
Chuyển đổi màu: vàng sang nâu đỏ
Phương trình phản ứng: 3HCHO + (NH2OH)3H3PO4 → H3PO4, H3PO4 + Base → Phosphate
Hệ số biến đổi: 10% (0.1 ~ 0.5 ppm), 5% (0.5 ~ 5 ppm)
Số ống trong hộp: 10
Dùng thích hợp với bơm: GV-100S/110S

Chi tiết

Catalog

Manual

Manual tube

Performance
Measuring Range
0.1 to 5 ppm 5 to 40 ppm
Number of Pump Strokes
5 1
Correction Factor
1 8
Sampling Time 1.5 minutes per pump stroke
Detecting Limit 0.05 ppm (n=5)
Colour Change Yellow → Reddish Brown
Reaction Principle 3HCHO + (NH2OH)3H3PO4 → H3PO4
H3PO4 + Base → Phosphate
Coefficient of Variation 10% (for 0.1 to 0.5 ppm), 5% (for 0.5 to 5 ppm)
Shelf Life 3 Years
Corrections for temperature & humidity Temperature correction is necessary
Store the tubes in the refrigerator to keep at 10ºC (50ºF) or below.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance Concentration Interference Change colour by itself to
Aldehydes   + Reddish brown
Ketones   + Reddish brown
Acid Gases   + Red
Organic acids   No No
Other substance measurable with this detector tube
Substance Correction Factor No. of pump strokes Measuring Range
Diisobutyl ketone 5.8 4 0.58 to 29 ppm
Methaldehyde 0.65 3 0.065 to 3.25 ppm
Propionaldehyde 7.6 1 0.76 to 38 ppm
Cyclohexanone by scale 1/2 10 to 470 ppm
Benzaldehyde by scale 1 4 to 92ppm
Calibration gas generation Diffusion tube method
TLV-TWA TLV-STEL Explosive range
- C 0.3 ppm (2014) 7.0 to 73%


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi