Bộ Kiểm Tra Kiềm (110 tests) Hanna HI3811

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Hãng sản xuất: Hanna instrument

Model: HI3811

Xuất xứ:  Romani


Thang đo: 0 to 100 mg/L (ppm) CaCO₃; 0 to 300 mg/L (ppm) CaCO₃

Độ phân giải: 1 mg/L (0 to 100 mg/L ) 3 mg/L (0 to 300 mg/L)

Phương pháp: chuẩn độ axit sử dụng phenolphtalein và bromophenol xanh

Số mẫu: 110

Loại CTK : Chuẩn độ

Cung cấp gồm: HI3811 cung cấp gồm 10 mL chỉ thị phenolphthalein, 10 mL chỉ thị bromophenol màu xanh, 120 mL chuẩn độ kiềm, cốc nhựa 10 mL và 50 mL và xylanh có nắp Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi