Hopetech HK6800 タッチデータレコーダー (0.5Vto+11.000V, +3mAto+21.00mA )

Volts d.c.

Range of measurements (value range): -0.5Vto+11.000V

Direct current: +3mAto+21.00mA 

thermocou

ple

K -60℃to+1372℃ ±(0.05% rdg. +0.5℃) 0.01℃

J -200℃to+1200℃

±(0.05% rdg. +0.5℃)

≤0℃ ±(0.15%rdg.+0.5℃) 0.01℃

E -200℃to+1000℃

±(0.05% rdg. +0.5℃)

≤0℃ ±(0.15%rdg.+0.5℃) 0.01℃

T -200℃to+400℃

±(0.05% rdg. +0.5℃)

≤-30℃ ±(0.15%rdg.+0.5℃) 0.01℃

N -200℃to+1300℃

±(0.05% rdg. +0.7℃)

≤0℃ ±(0.3%rdg.+0.7℃) 0.01℃

W

+1500℃to+2315℃ ±(0.05% rdg. +1.5℃)

0.01℃

0℃to+1500℃ ±(0.05% rdg. +1.0℃)

R

+800℃to+1768℃ ±(0.05% rdg. +1.0℃)

0.01℃

+400℃to+800℃ ±(0.2% rdg. +2.0℃)

S +800℃to+1768℃ ±(0.05% rdg. +1.0℃)

0.01℃ 

+400℃to+800℃ ±(0.2% rdg. +2.0℃)

B

+800℃to+1820℃ ±(0.05% rdg. +1.0℃)

0.01℃

+400℃to+800℃ ±(0.2% rdg. +2.5℃)

Hot resistance: Pt100 -200℃to+660℃ ±(0.05% rdg. +0.3℃) 0.01℃

Cu50:-50℃to+150℃ ±(0.05% rdg. +0.3℃) 0.01℃

PT1000: -200℃to+300℃

Detail

Datasheet

  • 良質な取り決め
  • オリジナル保証
  • 宅配便
  • 買い取り簡単化