Relay (Rơ le) nhiệt Siêu Thị Thiết Bị

Rơ le nhiệt (Relay) LS dùng để đóng cắt động cơ hoặc mạch điện nhờ sự co dãn vì nhiệt của các thanh kim loại. Dòng từ 0,63A - 800A. Rơle nhiệt thường dùng với khởi động từ và aptomat.

  • Tất cả
  • Khac
  • LS
  • PANASONIC
  • SCHNEIDER

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi