CT/PT 实验设备的校验服务

Hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm CT/PT, hieu chuan thiet bi thi nghiem CT/PT