DLAB 18900448 加热器 (1500rpm; 24x1.5mL; đáy hình nón)

Speed: 1500rpm

Capacity: 24x1.5mL 

DiameterxDepth: 10.9x30.8mm

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化