For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.

KEYSIGHT PZ2131A 精密源/测量单元模块 (5CH, 500 kSa/s, 10 pA, 30 V, 500 mA DC/pulse)

Số kênh: 5

Số khe cắm: 1

Dải đầu ra

Điện áp tối đa: 30V

Dòng điện tối đa (DC): 500 mA

Dòng điện tối đa (Pulse): 500 mA

Độ phân giải

Điện áp tối thiểu: 6 uV

Dòng điện tối thiểu: 10 pA

Độ nhiễu đo dòng điện RMS (1 PLC): 35 pArms

Độ nhiễu nguồn điện áp

Peak-to-peak (0.1 - 10 Hz): < 20μV

Peak-to-peak (20 MHz): < 12 mV

RMS (20 MHz): < 1 mVrms (< 25 μVrms with PX0107A)

RMS (200 MHz): < 3.3 mVrms

Chiều rộng xung tối thiểu: 100 μs

Tốc độ tăng áp tối đa: 0.15 V/μs

Chế độ bộ số hóa: Có

Tốc độ lấy mẫu tối đa: 500 kSa/s

Tự động điều chỉnh đo: Có

Tự động điều chỉnh đo dòng liền mạch: Có

Kết nối từ xa (kết nối 4 dây): Có

Cổng chắn bảo vệ đo dòng điện thấp: Có

Chế độ hoạt động

Chế độ tiêu chuẩn: Có

Chế độ PS: Có

Chế độ tải điện cao: Không

Chế độ đèn laser: Không

Nhiệt độ: 0°C ± 50°C

Độ ẩm: 10% đến 80%

Thời gian khởi động: 40 phút

Tự hiệu chuẩn: Thực hiện trong vòng 24 giờ qua.

Thay đổi nhiệt độ môi trường ít hơn ± 5 °C sau khi thực hiện tự hiệu chuẩn.

Khoảng thời gian hiệu chuẩn: Một năm

Thời gian mở khe: 1 PLC 

Kết nối terminal: Kết nối Kelvin

Details

Datasheet

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会